Byggnaderna

trumpetarbostället

Huvudgården i Hissbro by. Gårdens rötter kan spåras ända tillbaka till tidigt 1200-tal. Då ägdes gården av ärkebiskop Jacob Erlandsson. Bostället var en av sju huvudgårdar i Billinge.

År 1654 blev gården kung Fredrik III:s. År 1693 blev gården Trumpetarbostället under Norra Skånska Husarragementet. Enskiftet började genomföras i Billinge 1815 men först 1834 flyttades Trumpetarbostället ut ur byn och fick sitt nuvarande läge vid Hissbro.

borgmästarhuset

Efter att Lennart hittade en grund, i samband med en höstplöjning, väcktes tankarna kring vad för bebyggelse som tidigare tronat i Hissbro by. Genomgång av gamla kartor och material visade att en borgmästare ifrån Karlskrona hade låtit bygga ett värdigt boende när han flyttade ner till sin dotter i Billinge.

Med hjälp av gediget arbete, mycket efterforskningar och stor ihärdighet kunde den nerrivna & flyttade gården återskapas på dess ursprungliga plats. Huset har fått utmärkelser för sitt unika byggnadsvård.

Lille kahls

Hissbro 21 är en mindre gård som Lennart köpte som 17-åring. Gården ligger ett stenkast ifrån Trumpetarbostället och Borgmästarhuset.

Huset bär på en rik historia och är ett närmast unikt objekt till följd av den varsamma renovering som gjorts.

hissbro

Hans Nilsson hade aldrig lärt sig mura eller något annat inom byggnadsskrået. Det hindrade dock inte honom ifrån att bygga några broar i Harjagers, Onsjö och Rönneberga härader. Dessa arbeten var så utmärkta att de ådrog sig länsstyrelsens uppmärksamhet. Till följd av sitt arbete erhöll han mästarbrev som länets brobyggare.

En natt kunde Hans inte sova utan låg och tänkte på hur en stenbro skulle kunna byggas. Alla broar hittills hade endast bestått av trä med lösa plank, vilka fort skadades. Sedan han väl somnat såg han i drömmen stor vacker stenbro med välvd båge. När han vaknade gjorde han genast en teckning och sedan en modell av den. Efter denna modell gjorde han sedan alla sina brovalv. Sekler framåt kan kännare på området intyga att hans broar är verkliga mästerverk.
 

F.A.Q.

Kort information nedan.

Nej, borgmästarhuset är nyuppfört. Dock med en blandning av återbruk och nytt material.

Lennart har alltid haft en stark kärlek till Trumpetarbostället. För att vårda den kringliggande bebyggelse utan att förändra dess karaktär utvecklade han en stark tro på byggnadsvård och återbruk.

Javisst. Vi har deltagit i ett antal reportage i olika tidningar, exempelvis i Land.

Javisst, tack vare en fjärde och numera femte generation! Vi har haft lyckan att få barn med ett starkt intresse för byggnadsvård i allmänhet och kärlek för gården i synnerhet.