oM OSS

En gård, fler generationer.

Tredje generationen.

Än idag, precis som förr, sjuder Trumpetarbostället av liv. Lennart & Lotta bor i ett av husen som tillhör gården.

Fjärde generationen.

I två av de andra hus på gården bor barnen, fjärde generationen, tillsammans med sina partners & barn.

Historia

För oss är historia viktigt. Vi är våra rötter.

Visioner

Vi vill sprida inspiration och kunskap kring historia och byggnadsvård.

nyckelkoncept